O društvu

Zgodovina društva

Kulturno-umetniško društvo Majšperk je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom vzpodbujanja kulturne dejavnosti v Majšperku in okolici. Čeprav je MePZ Sv. Miklavža po pričevanjih deloval že dalj časa (po prvi svetovni vojni), je bilo društvo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 28. 1. 1996. Društvo je ustanovilo 13 ustanovnih članov.

Na začetku je društvo imelo le eno aktivno sekcijo MePZ Sv. Miklavža. V sledečih letih pa so nastale še štiri sekcije: Ljudske pevke iz Sesterž, Tamburaši KUD Majšperk, Dramsko-ustvarjalno-literarna sekcija in Foto-video sekcija. Upali smo, da nam bo uspelo vzpostaviti tudi folklorno sekcijo, vendar smo idejo zaradi prevelikih finančnih bremen opustili. Z občnim zborom leta 2008 pa je prenehala delovati tudi sekcija ljudskih pevk.

Od ustanovitve društva je članstvo konstantno rastlo sedaj pa se je število članov ustalilo pri 94. Od nastanka pa do danes je društvo izvedlo številne prireditve in odmevne nastope, na katere smo ponosni.

Vse pravice pridržane. Kud Majšperk.