Organi društva

OBČNI ZBOR:

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:

Je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
Sestavlja ga 9. članov:

– predsednica društva: Branka Vedlin
– tajnik društva: Andrej Doberšek
– blagajničarka društva: Lidija Bezjak
– predsednik MePZ Sv. Miklavža: Mirko Vedlin
– podpredsednica MePZ Sv. Miklavža: Štefka Cep
– predsednik Tamburašev KUD Majšperk: Miha Možina
– podpredsednica Tamburašev KUD Majšperk: Renata Auguštin
– predsednica Dramsko-ustvarjalno-literarne sekcije: Franja Sagadin
– predsednik Foto-video sekcije: Dušan Leskovar

NADZORNI ODBOR:

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

Člani nadzornega odbora so:

– Jožica Bezjak
– Marjan Avguštin
– Aleš Galun

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Disciplinska komisija vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Sestavljena je iz 3 članov in 2 namestnikov.

Člani disciplinske komisije:

– Janko Frangež
– Jožica Godec
– Jožica Medved

Namestnika:

– Marija Križanec
– Darko Bezjak

Vse pravice pridržane. Kud Majšperk.