Mešani pevski zbor Sv. Miklavž Majšperk

MePZ svetega Miklavža je prvonastala sekcija društva. Težko bi določili čas njegovega nastanka, saj je imelo večglasno cerkveno petje v Majšperku že dolgoletno tradicijo. Začetki večglasnega petja segajo v obdobje med obema vojnama. Zbor pa je v majnših ali večjih zasedbah obstajal vse od takrat. V devetdesetih letih se je pojavila želja nadaljnjega razvoja zbora, zaradi katere je kasneje nastalo tudi Kulturno umetniško društvo Majšperk.
Zbor redno prepeva ob nedeljskih bogoslužjih, udeležuje pa se tudi drugih prosvetnih nastopov. Redno se udeležujemo medobmočnih revij javnega sklada. Naš repertuar je precej širok, saj obsega tako cerkvene kot posvetne pesmi.

Letno izvedemo vsaj en samostojni koncert. Na vsakem koncertu poskušamo prikazati drug tematski sklop pesmi.

Predsednik Mešanega pevskega zbora sv. Miklavž Majšperk je Mirko Vedlin.

Zbor vodi Lucija Cep.

Vse pravice pridržane. Kud Majšperk.